Aliağa ve Nemrut Koylarında Sanayi Amaçlı Kullanım ve Çevresel Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 1997

Thesis Language: Turkish

Student: Efraim Dönmez

Consultant: Meral Suna Doğaner