Ülke İmajını etkileyen unsurlar: Azerbaycan Üzerine bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Saadet Guliyeva

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nilnur TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN