Rolandik epilepsi olgularında dil bozuklukları ile anti nöronal antikor ilişkisinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Health Sciences Institute, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE SAVAŞ

Supervisor: Erdem Tüzün