Stratejik İtici Güçlerin Örgüt Performansı ve Stratejik Yenilik Yönetimine Etkisinde İşletme Yaşı ve Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü: Etiyopya'da Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Wasihun MOHAMMED

Supervisor: Fatma Şebnem Arıkboğa