"Mahkeme Çevirmenliği Örneğinde Türkiye'de Meslekleşme Girişimleri ve Bir Meslek Standardı Önerisi"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Translation Studies, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Enise Eryılmaz

Supervisor: Neslihan Demez