Havacılıkta Yapılan Modıfıkasyonların Kiralayıcı Ve Kiracı Yönünden Finansal Olarak İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Haluk ÇElik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Serra EREN SARIOĞLU