Portal Monitör Sistemlerinin Monte Carlo Metodu İle Modellenmesi ve Simülasyonu ile Deneysel Sonuçlarının Karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Aziz KURT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yeşim ÖKTEM