Erken Modern Dönem'de Toplumsal Bölünmeler Ulusal Kiliselerin Oluşumu Anglikan Kilisesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Nihan Taşmerdivenli

Supervisor: İlker Aktükün