XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Orman Kaynaklarının Donanma Gemilerinin İnşasında Kullanılması: Vietnam İle Karşılaştırılmalı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Vi An Lu

Consultant: Yusuf Alperen Aydın