BİST-100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarıyla Oynaklık Etkileşminin GARCH-BEKK Yöntemi ile Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bülent Ecevit Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Tuğba Karaduman

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): RASİM İLKER GÖKBULUT