Tasarrufların Kaynağı ve Türkiye'de Tasarruflar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 1994

Student: Vehbi Avşar

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nilgün ÇİL