Reel Kuadratik Sayı Cisimlerinin Sınıf Sayısı Problemine Yokoi İnvaryant Değerler ile Yeni Yaklaşımlar


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sevcan IŞIKAY

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ayten Pekin