Hobi eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisinin işyeri düzeyinde incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Ebukekir AKGÜL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Faruk TAŞCI