Yabancılaşmanın Sistemi Meşrulaştırma, Değerler ve Politik Özdeşleşme Açısından Ele Alınması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Sercan Balım

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sevim CESUR