Sarah Kane'in Blasted ve Phaedra's Love Oyunlarında Kadın ve Tecavüz Kavramlarının Üzerine Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Saadet Deniz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Arpine MIZIKYAN