Döviz Kuru Riskinin Riske Maruz Değer (RMD) Yöntemiyle Ölçümü, Yönetimi ve Döviz Kuru Riskine Karşı Finansal Türev Enstrümanların Kullanılması: Dış Ticaret Yapan Firmalar İçin Örnek Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mahmut Emin Çevik

Supervisor: Ali Hepşen