Entelektüel Sermayede İnsan Sermayesinin Yenilikçilik Üzerindeki Rolü: Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aysu SURİÇİ

Supervisor: Fatma Şebnem Arıkboğa