Yaşlılık Sürecine İlişkin Aile İçi Dinamikler ve Yaş Ayrımcılığı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Aslı Aydemir

Supervisor: Göklem Tekdemir