Lider-Üye Etkileşimi İle İşe Adanmışlık İlişkisi ve Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Caner GÜNAYDIN

Supervisor: Kadriye Övgü Çakmak Otluoğlu