Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Türk SermayeliBankaların Faaliyetleri, Pazar Payları ve Performansları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Gahir Mikayilov

Consultant: Murat Kıyılar