Bir Propaganda Aracı Olarak Çevrimiçi Yayıncılıkta Haber Anlatısı: 2003 Irak Savaşı Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Harp Akademileri(Kara,Deniz,Hava), Turkey

Approval Date: 2016

Student: Ceren Balel

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Murat ÖZGEN