SCHEDULING IN OPERATING ROOMS WITH GENETIC ALGORITHM APPROACH


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Esra BAYTÖREN

Supervisor: Emrah Önder

Abstract:

Bu çalışmada Genetik Algoritma yöntemi kullanılarak özel bir vakıf hastanesine ait ameliyathanenin günlük olarak çizelgelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada elde edilen çizelgelerin uygunluk değerlerinin belirlenebilmesi amacıyla,
dört farklı maliyet kaynağı belirlenerek genetik algoritmanın amaç fonksiyonu
oluşturulmuştur. Genetik algoritmanın mevcut çaprazlama ve mutasyon operatörleri,
incelenen problemin yapısına uygun olarak çözümü kolaylaştıracak ve çözüm
sürecini hızlandıracak şekilde geliştirilmiştir. Ameliyathane çizelgeleme problemine genetik algoritmalar ile çözüm üretmek amacıyla Matlab programında kod
yazılmıştır. Oluşturulan kodun girdi olarak kullanılan bilgileri gerek duyulduğunda
değiştirilebilir yapıda tasarlanmıştır. Böylece farklı hasta sayıları, ameliyat süreleri,
normal ve fazla mesai kullanım sürelerine bağlı olarak, her koşulda çözüm üretebilen
bir model oluşturulması sağlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde algoritmanın kısa süre
içerisinde, modelin uygunluk değerini (ceza fonksiyonunu) en küçükleyen ve aynı zamanda ameliyathane kullanım oranını arttıran çizelgeleri elde edebildiği
görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Genetik Algoritmalar, Çizelgeleme, Ameliyathane Çizelgeleme