Türkiye'nin sanayileşmesinde KOBİ'lerin rolü, rekabet gücü ve büyüme açısından önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Müge Önüt

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selman YILMAZ