TEDARİKÇİ FİRMA İTİBARININ ENDÜSTRİYEL MÜŞTERİNİN ALGILADIĞI DEĞER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Student: Merve AK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN