Osmanlılarda Türkçe tefsir geleneği ve Gurâbzâde'nin Zübedü Âsâri'l-Mevâhib ve'l-Envâr'ı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET AKİF ALPAYDIN

Supervisor: Necmettin Gökkır