AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR UYGULAMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Student: Şule GÜNDÜZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN