Karanlık Enerji Adayları için Genelleştirilmiş Holografik Durum Denklemlerinin İstatistiksel Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Science, Department Of Physics, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Emre Demir

Supervisor: Ertan Güdekli