TÜRKİYE'DE SATILAN BEŞ FARKLI HYPERICUM PERFORATUM PREPARATI ÜZERİNDE TOTAL FENOLİK MADDE MİKTAR TAYİNİ, DPPH YÖNTEMİ İLE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ VE ICP-OES İLE AĞIR METAL ANALİZİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Department of Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: NUERBİYE AOBULİAİKEMU

Supervisor: Esra Eroğlu Özkan