İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi TY00818 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-ı Gazeliyyât ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesine (MESTAP) Göre Tasnifi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Sena Tural

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe