Türkiye'de Büyük Ölçekli Mobilya Sanayii İşletmelerinin Yönetsel ve Örgütsel Yapılarının Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 1997

Student: BAKİ AKSU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Şebnem ARIKBOĞA