Triazol grubu fungusitlerin karaciğer hücreleri üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Esmanur Özkan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gül ÖZHAN