Hicrî V. ve VI. Asırda Bir Muhaddis Ailesi: Sem`ânîler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Bozkırlı

Supervisor: Seyit Ali Güşen