Birim Kök Testlerine Bayesyen Yaklaşım: G20 Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesi Teorisinin Sınanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Burcu Yıldırım Tıraşoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nilgün ÇİL