Karboksilik Asitlerin Sulu Çözeltilerden Reaktif Ekstraksiyon ile Ayrılmasında İyonik Sıvıların Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Graduate Studies In Sciences, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Hilal METE

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yavuz Selim AŞÇI