Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Analiz : Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Uğur Özdemir

Supervisor: Sema Ulutürk Akman