Redüksiyonlu disk deplasmanları tedavisinde kullanılan stabilizasyon ve ön konumlandırma splintlerinin çiğneme kasları üzerine etkisinin EMG'ik yöntemle incelenmesi.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Emre Mumcu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma ÜNALAN