Türkiye’de Yaygın Kullanılan Bitki Çaylarının Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Anıl Candaş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Gül ÖZHAN