Sürdürülebilir Büyüme Modelinde Davranıssal Iktisadın Etkisi,


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Seda Sultan Kürüm

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Suna MUĞAN ERTUĞRAL