İş Tatmininin İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Somali'de Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Abdiwali Sayid

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Kadriye Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU