Kamu Kalkınma Harcamalarının Sürdürülebilir Endojen Kalkınma Üzerindeki Etkisinin Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih Kaan Akyar

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz