Kültürel Zeka ve Girişimcilik Yönelimi Arasındaki İlişki: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Ümmügülsüm Koyuncu

Supervisor: Buket Akdöl