İşyerinde sosyal hizmet uygulamalarının çalışanların iş tatminine ve örgütsel bağlılığına etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Fatih Altun

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Faruk TAŞCI