KİS'TEN RRMS'YE DÖNÜŞEN OLGULARDA B HÜCRE SPESİFİK GEN EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: İPEK ERDEM

Supervisor: Erdem Tüzün