Askeri Mücadeleden Siyasi Mücadeleye Bir Osmanlı Sadrazamının Hayatı: Lala Mehmed Paşa


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammet Abdullah Çıkrık

Consultant: Yusuf Alperen Aydın