Tüketici Etnosentrizmi, Menşe Ülke Algılaması ve Tüketici Düşmanlık Hissinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Dila Akın Mermutlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Diren BULUT