Devlet İç Borçlanma Senetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Metin Güler

Supervisor: Binhan Elif Yılmaz