İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koymada Algı Yönetiminin Rolü: Irak Savaşı Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Harp Akademileri(Kara,Deniz,Hava), Turkey

Approval Date: 2011

Student: Seçkin ÇETİN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Murat ÖZGEN