Sinonazal bölge karsinomlarında Human papilloma virüsün in situ hibridizasyon yöntemi ile araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Istanbul Medical Faculty, Department of Pathology, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Evşen Apaydın Arıkan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mesude Yasemin ÖZLÜK