Osmanlılarda Devlet Algısı (15-18. Yüzyıllar)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Kuş

Consultant: Yusuf Alperen Aydın