Türkiye'de Finansal Serbestleşme ve Derinleşmenin Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Abbas Bayır

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selman YILMAZ